Vem kan gå kursen?


  • Du som har fyllt 18 år men inte 65 år.
  • Du som är folkbokförd i någon av Skaraborgs kommuner.

och


  • Du som har beviljats uppehållstillstånd eller uppehållskort som familjemedlem eller anhörig med anknytning till en person som har rätt att visats i Sverige.

eller


  • Du som har en etableringsplan.

Anmäl dig till din kommun!


Klicka på den kommun du bor i för att få mer information om samhällsorientering och hur du anmäler dig till en kurs!