”Kursen var så viktig för mig eftersom det finns mycket information om Sverige, hur man kan få jobb i Sverige och hur kan man få kontakt med svenska människor.”

Deltagare SO 2014

Vem kan gå kursen?


  • Du som har fyllt 18 år men inte 65 år.
  • Du som är folkbokförd i någon av Skaraborgs kommuner.

och


  • Du som har beviljats uppehållstillstånd eller uppehållskort som familjemedlem eller anhörig med anknytning till en person som har rätt att visats i Sverige.

eller


  • Du som har en etableringsplan.

Distanskurser


Samhällsorientering Skaraborg erbjuder kurser i samhällsorientering på distans. Du kan t ex sitta på SFI i din kommun och vara med i en grupp via Internet.


För att gå en kurs på distans anmäler du dig via den kommun du bor i. Du får en kallelse till kursen med en länk i, den länken är ingången till det digitala klassrummet. Just nu är det kurser igång på arabiska och persiska. Kurserna startas beroende på efterfrågan och språk.

Anmälan gör du här. Kontakta den kommun du bor i för mer information.


Den tekniska utrustningen som krävs är en dator, en webbkamera, ett headset med mikrofon och en fast internetuppkoppling. Detta finns att låna i din kommun. Vi använder en digital plattform så att deltagarna i gruppen kan se och föra diskussioner med varandra även om de sitter på olika platser i Skaraborg.