"Jag lärde mig saker jag inte visste om tidigare. Information som kan hjälpa mig i mitt liv."

Deltagare SO 2014

Samhällsorientering


Samhällsorienteringens mål är att deltagarna får kunskap om:


 • de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
 • den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt,
 • hur samhället är organiserat,
 • praktiskt vardagsliv.

 • Innehåll


  Innehållet i samhällsorienteringen ska utgå från grundläggande aktiviteter i människors vardagsliv fördelat inom åtta teman och tjugo block.


  Tema 1 - Att komma till Sverige

  Block 1 - Introduktions- och etableringsprocessen

  Block 2 - Sveriges och Skaraborgs historia

  Block 3 - Traditioner, vanor och värderingar


  Tema 2 - Att bo i Sverige

  Block 4 - Miljö, natur och geografi

  Block 5 - Boende

  Block 6 - Kommunen och kommunal service


  Tema 3 - Att försörja sig och utvecklas i Sverige

  Block 7 - Utbildningsmöjligheter för vuxna

  Block 8 - Sveriges arbetsmarknad

  Block 9 - Välfärden, socialpolitiken och skattesystemet

  Block 10 - Fritid, kultur- och föreningslivet


  Tema 4 - Individens rättigheter och skyldigheter

  Block 11 - Jämlikhet, jämställdhet och diskriminering


  Tema 5 - Att bilda familj och leva med barn i Sverige

  Block 12 - Olika sätt att leva ihop

  Block 13 - Utbildningssystemet för barn

  Block 14 - Föräldrarollen


  Tema 6 - Att påverka i Sverige

  Block 15 - Demokratiska systemets bakgrund och utveckling

  Block 16 - Demokrati och politik

  Block 17 - Rättsväsendet


  Tema 7 - Att vårda sin hälsa i Sverige

  Block 18 - Hälsa och egenvård

  Block 19 - Hälso-, sjuk- och tandvård


  Tema 8 - Att åldras i Sverige

  Block 20 - Pensionär i Sverige