دوره آموزشی برایم خیلی مهم بود زیرا حاوی اطلاعات زیاد در مورد سوئد بود و در مورد اینکه چگونه در سوئد کار پیدا کنیم و چگونه میتوانیم با مردم سوئد رابطه برقرار نماییم.

Deltagare SO 2014

اطلاعات در مورد دوره آموزشی آشنایی با جامعه


این دوره آموزشی برای شما که تازه وارد سویدن شده اید، آماده شده است و هدف آن ایجاد سهولت درروند ادغام سازی شما در جامعه سوئد میباشد. تمرکز این دوره روی مسایل مانند حقوق بشر، ارزشهای دموکراتیک، حقوق و تکالیف افراد و ساختار جامعه و زندگی روزمره قرار دارد.


این دوره شامل 60 ساعت آموزش است که در طول ده روز کامل و یا 20 جلسه ای نیمه روزه، به زبان مادری برگزار میگردد و


شما در پایان این دوره، یک گواهینامه بدست می آورید.


اطلاعات بیشتر در مورد این دوره آموزشی را اینجا بخوانید


اینجا در دوره اموزشی ثبت نام نمایید

بازگشت

آشنایی با جامعه


اطلاعات بیشتر پیرامون دوره آموزشی آشنایی با جامعه را اینجا بدست آورده میتوانید. برگه اطلاعات را بخوانید و این فیلم را ببینید.

تازه وارد در سوئد