”Kursen var så viktig för mig eftersom det finns mycket information om Sverige, hur man kan få jobb i Sverige och hur kan man få kontakt med svenska människor.”

Deltagare SO 2014

Anmäl dig till en kurs här!

Innehållet i kursen:

Tema 1 - Att komma till Sverige
Introduktions- och etableringsprocessen
Sveriges och Skaraborgs historia
Traditioner, vanor och värderingar

Tema 2 - Att bo i Sverige
Miljö, natur och geografi
Boende
Kommunen och kommunal service

Tema 3 - Att försörja sig och utvecklas i Sverige
Utbildningsmöjligheter för vuxna
Sveriges arbetsmarknad
Välfärden, socialpolitiken och skattesystemet
Fritid, kultur- och föreningslivet

Tema 4 - Individens rättigheter och skyldigheter
Jämlikhet, jämställdhet och diskriminering

Tema 5 - Att bilda familj och leva med barn
Olika sätt att leva ihop
Utbildningssystemet för barn
Föräldrarollen

Tema 6 - Att påverka
Demokratiska systemets bakgrund och utveckling
Demokrati och politik
Rättsväsendet

Tema 7 - Att vårda sin hälsa
Hälsa och egenvård
Hälso-, sjuk- och tandvård

Tema 8 - Att åldras
Pensionär i Sverige