Vem kan gå kursen?


  • Du som har beviljats uppehållstillstånd eller uppehållskort som familjemedlem eller anhörig med anknytning till en person som har rätt att visats i Sverige.
  • Du som har fyllt 18 år men inte 65 år.
  • Du som är folkbokförd i någon av Skaraborgs kommuner.
  • Du som har en etableringsplan.

Du kan inte gå kursen om du:


  • är arbetskraftsinvandrare.
  • går i gymnasieskola.
  • är medborgare i EES eller Schweiz.

Kursinnehåll


Tema 2 - Att bo i SverigeSverige är ett avlångt land med stor variation i klimat, naturtillgångar, infrastruktur och befolkningsmängd. I tema 2 går man även igenom den svenska allemansrätten, de svenska miljömålen och hur sopsorteringen går till. Svenskarna är noggranna med den ekologiska hållbarheten!

I temat ingår också hur man hittar en bostad och hur kommunerna fungerar.