Vem kan gå kursen?


  • Du som har beviljats uppehållstillstånd eller uppehållskort som familjemedlem eller anhörig med anknytning till en person som har rätt att visats i Sverige.
  • Du som har fyllt 18 år men inte 65 år.
  • Du som är folkbokförd i någon av Skaraborgs kommuner.
  • Du som har en etableringsplan.

Du kan inte gå kursen om du:


  • är arbetskraftsinvandrare.
  • går i gymnasieskola.
  • är medborgare i EES eller Schweiz.

Kursinnehåll


Tema 3 - Att försörja sig och utvecklas i SverigeAtt hitta ett jobb och försörja sig själv, hur man gör som anställd eller hur man startar ett eget företag, handlar tema 3 om. Vägen dit kan vara genom utbildning eller validering av tidigare yrkeserfarenheter och utbildningar. Tema 3 ger även en inblick i hur skattesystemet, socialförsäkringen och studiemedel fungerar i Sverige.