Vem kan gå kursen?


  • Du som har beviljats uppehållstillstånd eller uppehållskort som familjemedlem eller anhörig med anknytning till en person som har rätt att visats i Sverige.
  • Du som har fyllt 18 år men inte 65 år.
  • Du som är folkbokförd i någon av Skaraborgs kommuner.
  • Du som har en etableringsplan.

Du kan inte gå kursen om du:


  • är arbetskraftsinvandrare.
  • går i gymnasieskola.
  • är medborgare i EES eller Schweiz.

Kursinnehåll


Tema 4 - Individens rättigheter och skyldigheterHur lever man som en familj i Sverige? Vad har vi för rättigheter och skyldigheter mot varandra? Vad har vi för skydd om relationen vi lever i inte är sund? Tema 4 behandlar bland annat värderingar, jämlikhet, jämställdhet, rättigheter och diskriminering.