Vem kan gå kursen?


  • Du som har beviljats uppehållstillstånd eller uppehållskort som familjemedlem eller anhörig med anknytning till en person som har rätt att visats i Sverige.
  • Du som har fyllt 18 år men inte 65 år.
  • Du som är folkbokförd i någon av Skaraborgs kommuner.
  • Du som har en etableringsplan.

Du kan inte gå kursen om du:


  • är arbetskraftinvandrare.
  • går i gymnasieskola.
  • är medborgare i EES eller Schweiz.

Kursinnehåll


Tema 5 - Att bilda familj och leva med barn i SverigeOlika sätt att leva tillsammans, att bilda familj och att vara förälder är det centrala innehållet i tema 5.