Vem kan gå kursen?


  • Du som har beviljats uppehållstillstånd eller uppehållskort som familjemedlem eller anhörig med anknytning till en person som har rätt att visats i Sverige.
  • Du som har fyllt 18 år men inte 65 år.
  • Du som är folkbokförd i någon av Skaraborgs kommuner.
  • Du som har en etableringsplan.

Du kan inte gå kursen om du:


  • är arbetskraftsinvandrare.
  • går i gymnasieskola.
  • är medborgare i EES eller Schweiz.

Kursinnehåll


Tema 7 - Att vårda sin hälsa i SverigeAtt vårda sin hälsa handlar om att hålla sig frisk, se över sitt levnadssätt och leva hälsosamt. Men också om att hitta till sjukvården när man behöver vård eller tandvård och hitta till apoteket om man behöver mediciner. För ungdomar finns en speciell ungdomsmottagning.