"ዘይፈልጦ ዝነበርኩ ነገራት ክፈልጥ ሓጊዙኒ። ሓበሬታ አብ መነባብሮ ዝሕግዝ።"

Deltagare SO 2014

አብዚ ዝስዕብ ተመዝገብ።

ናይ አስተምህሮ ትሕዝቶ


እዚ አስተምህሮ ነቶም ሓደሽቲ አብ ሽወደን ዝመጹ ይወሃብ። ዕላምኡ ብዝቀለለ መንገዲ ምስ ሕብረተሰብ ሽወደን ምትእትታው አተኪሩ ብዛዕባ መሰላት ደቂሰብ፣ ዲሞክራሲ፣ መሰላትን ግቡኣትን፣ ማሕበራዊ ትካላት ክምኡውን አብ መዓልታዊ ህይወት ዝሕግዙ ነገራት።


እቲ አስተምህሮ ን 60 ሰዓታት ይወሃብ። አብ 10 ሙሉእ መዓልቲ ወይከኣ አብ 20 ፍርቂ መዓልቲ ይካየድ። ብቋንቋ አደ ይወሃብ።


አብ መወዳእታ ናይቲ አስተምህሮ ምስክር ወረቀት ከምዝተሳተፍካ ይወሃበካ።


አብዚ ዝስዕብ ሓበሬታ ብዛዕባ ትሕዝቶ ትምህርቲ አንብብ።


ማሕበራዊ ልልይ


አብዚ ዝስዕብ ብዙሕ ብዛዕባ ማሕበራዊ ልልይ ክትረክብ ትኽእል።

ሓበሬታ ኣንብብ ከምኡውን ፊልም ረኤ።